Låna till investeringar

låna till investeringar

I samband med börsras eller i andra tider där företag värderas lågt på börsen kan det vara frestande att låna till investeringar. Det är nämligen inte alltid som man sitter på likvida medel när ett köpläge infinner sig. Att låna pengar för att köpa aktier eller fonder är inget ovanligt även om det i mångas öron kan verka kontroversiellt. Däremot är det förenat med ett risktagande som man bör vara väl medveten om innan man lånar till investeringar. Att handla på börsen är generellt inget man bör göra utan att läsa på ordentligt först.

Anledningen till varför en del väljer att låna för att köpa aktier är för att den förväntade avkastningen på investeringen är högre än räntan på lånet. Således kommer lånet att betala sig självt samtidigt som man gör en vinst som inte hade varit möjlig utan det extra kapitalet. Men vill det sig illa och investeringen misslyckas så förlorar du det investerade kapitalet samtidigt som du står med ett lån som ska avbetalas. Att låna för att köpa aktier är således inget som bör göras lättvindigt.

Lån för aktieköp är riskfyllt

Att låna pengar för att köpa aktier eller fonder är förenat med en stor risk. Således bör du aldrig ta lån för aktieköp om du inte redan har ett befintligt kapital. Visar det sig att din analys av aktien varit fel och du förlorar din investering så måste du fortfarande ha pengar att betala av lånet med. Det är dessutom inte bara lånesumman som ska återbetalas utan även ränta och andra avgifter som tillkommer till lånet. Har en aktie potential att ge ordentlig avkastning så gäller i regel även det omnämnda.

Det går aldrig att vara 100% säker på att en aktie ska öka i värde och gör den detta så gäller det att ha rätt tajming. Inte ens kapitalförvaltare eller börsanalytiker har förmågan att se exakt vad som kommer att hända på börsen. Innan du lånar för att investera i aktier bör du därför veta vad du ger dig in på och vilken risk detta innebär. Majoriteten vet inte detta och bör därför undvika att låna pengar för att köpa aktier.

Vem lämpar sig lån till aktier för?

låna till investeringar

För de personer som både har tillgångar och stor kunskap om värdepappersmarknaden behöver det inte vara fel att låna till aktier. Istället är det ganska vanligt att affärsmän, affärskvinnor och andra resursstarka personer som kanske har den största delen av sitt kapital bundet i fastigheter, värdepapper eller företag lånar för att investera i värdepapper. Är kapitalet bundet är det inte lätt att få loss pengarna snabbt och man riskerar att missa ett attraktivt köpläge. Genom ett lån får man möjlighet att göra de investeringar man vill och får chans till en betydligt större avkastning än man hade kunnat få med enbart de pengar som man har disponibla.

Men även för den väl insatta personen gäller det alltså att avkastningen överträffar låneräntan för att investeringen ska bli en lyckad affär. Då kan man få till en hävstångseffekt som innebär att dina egna pengar kan fördubblas genom att du lånar till investeringen. Dock gäller det att man får en förmånlig låneränta och man bör därför alltid jämföra lån först. Hos de flesta aktörer sätts räntan utifrån kreditvärdigheten vilket innebär att resursstarka personer har god möjlighet att få en låg låneränta.

Notera att du som investerar i aktier, fonder och andra värdepapper genom ditt företag måste ha en giltig lei kod. Annars kommer ditt företag nekas att göra transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden.

Jämför lån

Vilka lån är aktuella?

Vilket lån som är mest optimalt när man ska låna till aktier beror på vilka förutsättningar man har. Entreprenörer som har kapitalstarka företag kan exempelvis sätta aktier i pant för att få låna till förmånlig ränta. Detta är dock få förunnat och den som inte har dessa förutsättningar kan behöva att ta ett lån utan säkerhet. Då kan du själv välja vilket belopp du vill låna och vilken återbetalningstid du vill ha. De flesta långivare som erbjuder sådana privatlån utan pant betalar ut pengarna inom 1-3 dagar. Eftersom lånet inte kräver någon säkerhet så kommer långivaren inte ha några invändningar mot vad pengarna ska användas till. Du bestämmer således helt själv användningsområdet för ditt privatlån. Beroende på hur din kreditvärdighet ser ut kan du låna till en ränta från 2,95%. Vill du säkerställa dig att få lägsta möjliga ränta rekommenderar vi dig att använda dig av en låneförmedlare så som Lendo eller Zmarta. Då får flera olika långivare konkurrera om att få dig som kund.

Om du redan har ett stort aktieinnehav med bra värde så kan det finnas möjligheter att låna med innehavet som säkerhet. Detta förutsätter dock att du har en god relation med banken. Genom att låta innehavet agera säkerhet kan du låna till en lägre ränta än vad som hade varit möjligt annars. Slutligen finns det även möjlighet att belåna sin fastighet för den som äger ett hus eller en annan bostad som är lågt belånad. Detta innebär att du kan få en betydligt lägre ränta än om du lånar pengar utan säkerhet.