Amorteringskravet på bolån kan pausas

Pausat amorteringskrav

Den pågående spridningen av Coronaviruset lämnar få personer oberörda. Här i Sverige har Covid-19 redan påverkat en stor del av befolkningen både känslomässigt och ekonomiskt. Många är de som är oroliga både för sin egen och för sina anhörigas hälsa. Men oron hänger till stor del också ihop med hur smittspridningen påverkar ekonomin och samhället i stort. Stora företag så som Volvo och Nordic Choice varslar tusentals svenskar. Mindre företag och egenföretagare ser istället hela sin omsättning försvinna upp i rök.

Regeringen har tagit fram ett stödpaket på 300 miljarder som innebär att företag har möjlighet att korttidspermittera sina anställda. Man ger även företag uppskov med att betala in skatt och arbetsgivaravgift. Men trots dessa åtgärder slår Coronaviruset hårt mot näringslivet. Konsekvenserna av epidemin kommer att slå hårt och många svenskar kommer oundvikligen att bli av med sina jobb.

Banker får göra amorteringsundantag

Med det rådande läget blir många svenskars ekonomi alltmer pressad. För att lätta på trycket har Finansinspektionen nu meddelat att amorteringskravet på bolån kan pausas. I ett pressmeddelande uppmanar myndigheten bankerna att vara generösa mot sina kunder. Detta innebär i praktikerna att bankerna kan göra undantag från amorteringskravet för bolånekunder som tappat inkomster på grund av coronaviruset. Enligt Finansinspektionen är inkomstbortfall som är kopplat till coronaviruset ett rimligt skäl för att amorteringarna tillfälligt kan pausa eller minskas. Amorteringsundantagen kommer att utvärderas av Finansinspektionen löpande och det finns chans att undantagen förlängs. Det beror helt på hur ekonomin utvecklar sig.

Men att pausa amorteringen på sina bolån är inget som sker automatiskt. Istället är det upp till varje bolånekund att kontakta sin bank och meddela om läget. Förhoppningsvis är banken tillmötesgående och tillåter en temporär minskning av amorteringen. Alternativt att banken tillåter att amorteringen helt och hållet pausas under ett par månader. Som det ser ut nu kan amorteringsfristen pågå under alltifrån 3 månader till 12 månader. Allt handlar om hur utvecklingen ser ut. Förhoppningsvis kan undantaget leda till en något mindre pressad ekonomisk situation för svenskar med bolån. Men enligt SBAB:s chefekonomi Robert Boije är det även ett beslut som kan bidra till att bostadsmarknaden fortsätter fungera väl. Detta enligt en intervju som Expressen gjort.

Åtgärder som staten gjort

Under den extraordinära situation som Sverige nu befinner sig i gör staten sitt bästa för att underlätta för både företag och privatpersoner. Detta genom att ta fram åtgärder som ska lindra den ekonomiskt pressade situationen. Som vi nämnde inledningsvis har man tagit fram ett stödpaket som innebär att företag har möjlighet att korttidspermittera sina anställda under coronakrisen. Detta innebär att företag kan låta sina anställda gå ner i tid utan att förlora större delen av sin inkomst. Istället går staten in och betalar tre fjärdedelar av den kostnad som blir för att den anställde går ner i tid. Detta göra att företagen kan minska lönekostnaden och ändå behålla sina anställda.

En annan åtgärd som man vidtagit är att ge företagare uppskov för inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Företag behöver alltså inte betala in arbetsgivaravgifter och löneskatt under den värsta kristiden. Istället får man uppskov MEN pengarna måste betalas in inom 12 månader.

Vidare har man även tagit bort karensdagen för att anställda inte ska gå till arbetet trots att de har symptom på sjukdom. Detta gäller i 1,5 månad från det att beslutet togs men beslutet kan förlängas om behov kvarstår.