Så fungerar factoring

Så fungerar factoring

Factoring är utöver företagslån en av de vanligaste metoderna för företagsfinansiering. Till skillnad från företagslån så kräver factoring inte en låneansökan hos en bank. Factoring är istället en tjänst som många banker och finansbolag erbjuder. Tjänsten innebär att företag helt enkelt belånar eller säljer sina fakturor och på så sätt frigör rörelsekapital. Utöver att företaget får en ökad likviditet så elimineras även kreditrisken då factoringbolagen även ansvarar för kundreskontra och inkasso. Fakturabelåning och fakturaköp har blivit alltmer vanligt både bland små- och medelstora företag men även bland de större bolagen. Branschen för factoring växer snabbt och antalet aktörer som erbjuder tjänsten ökar hela tiden.

För ett mindre bolag som är beroende av att få in sina pengar snabbt kan factoring var det som gör att verksamheten kan drivas vidare. Istället för att behöva vänta på pengarna får man tillgång till dessa omgående och slipper också lägga energi på att jaga obetalda fakturor. Däremot bör varje företagsledare vara medveten den kostnad som factoring utgör. Om du väljer att belåna dina fakturor så tar factoringbolaget en procentuell avgift av fakturabeloppet. Om du väljer att sälja dina fakturor blir det ännu dyrare då factoringbolaget även tar över kreditrisken. Dessa två alternativ brukar benämnas factoring med regress och factoring utan regress. Begrepp som vi går igenom mer ingående längre ned i texten.

Fakturaköp – ett populärt alternativ

På senare tid har det dykt upp många nya finansbolag som erbjuder fakturaköp. Exempel på sådana bolag är Capcito, Balanzia och Eurofinans. Men det finns även förmedlare så som Fakturino som jämför factoringtjänster från flera olika aktörer. Med anledning av det nya antalet aktörer som varje år tillkommer kan man ana att factoringbranschen är väldigt lukrativ. Enligt Svenska Bankföreningen så omsatte factoring redan 2015 så mycket som 26 miljarder euro i Sverige. Hur höga siffrorna är idag har vi ingen insyn i men dom lär vara betydligt högre än så.

Fakturaköp har blivit alltmer populärt och företag slipper således att vänta på att kunden ska betala. Istället överlåter man fakturorna till ett externt finansbolag som tar en avgift för varje faktura. Vad avgiften ligger på varierar mellan olika bolag. Ser man exempelvis till den ledande aktören Eurofinans så tillämpas inga fasta prislistor. Istället beräknar man priset utifrån din kundkrets, hur många fakturor du vill sälja samt vilken kredittid som tillämpas. Ser man istället på det konkurrerande bolaget Capcito så uppger man en avgift på 1-3,5% per faktura. Utöver det så tillkommer det inga dolda avgifter. Man väljer själv om man vill sälja samtliga fakturor eller enbart enskilda fakturor. Vanligtvis finns det inga bindningstider utan man kan säga upp tjänsten när som helst eller bara använda den vid behov.

Factoring utan regress

Om du väljer att sälja din faktura och således även överlåter kreditrisken till factoringbolaget så handlar det om factoring utan regress. I detta fall tar factoringbolaget hela risken om fakturan inte skulle bli betald. Vissa finansbolag tillåter inte factoring utan regress om det handlar om fakturor till privatpersoner eller enskilda firmor. Andra finansbolag tillåter det enbart till företag som kan uppvisa att kunderna har god betalningsförmåga.

FöretagFactoringBolagsformAnsök
Mynt FakturabelåningAB, EF, KB, HBAnsök
Fakturino Fakturabelåning, fakturaköpAB, EF, KB, HBAnsök

Fakturabelåning – alternativ till företagslån

Så fungerar factoring En annan form av factoring är fakturabelåning. Fakturabelåning kan ses som ett alternativ till företagslån där fakturorna används som säkerhet. Det finns såklart även möjlighet för dig som företagsägare att ta ett företagslån utan säkerhet. Då krävs det enbart personlig borgen och du behöver varken pantsätta fakturor, aktier eller fastigheter. När du använder dig av fakturabelåning så belånar du dina kundfakturor upp till en viss procentsats. Fördelen med detta alternativ är att det fortfarande är ditt bolag som står som ägare av fakturorna. Du belånar enbart 60-95% av fakturan och får i regel in pengarna på kontot inom två dygn. Eftersom ditt företag fortfarande äger fakturorna så är det också ni som får in påminnelse- och inkassoavgifter om fakturan skulle förfalla. Å andra sidan är det också ni som tar kreditrisken och även får sköta indrivningen av skulden. Avgiften får fakturabelåning i Sverige ligger mellan 2-5% av fakturabeloppet beroende på vilken aktör du vänder dig till. Fakturabelåning kan med fördel användas vid likviditetsbrist eller i de fall man inte vill gå till banken och ansöka om ett företagslån.

Factoring med regress

Att belåna sin faktura kallas factoring med regress. Detta innebär att factoringbolaget säljer tillbaks fakturan till företaget som belånat den. Detta sker efter ett visst antal dagar som parterna kommit överens om. Även om företaget som sålt fakturan behåller kreditrisken så hjälper ofta factoringföretaget till med indrivning av skulden initialt. Om skulden inte inkommer inom en avtal period (ofta 30 dagar) så måste fakturasäljare återbetala hela fakturans belopp ändå.

Jämför företagslån

Fördelar- och nackdelar med factoring

Factoring har sina uppenbara fördelar i det att ditt företag får tillgång till pengar omgående. Detta istället för att behöva vänta i mellan 30-90 dagar till fakturan förfaller eller betalning inkommer. Vidare anser många det skönt att föra vidare kreditrisken till ett externt bolag. I Sverige förekommer både fakturaköp och fakturabelåning. Det är dock vanligast att man väljer att sälja vidare sina fakturor istället för att belåna dom.

Med den konkurrens som idag finns på factoringmarknaden finns det goda möjligheter för dig som företagare att hitta en bra och prisvärd factoringlösning. Det är då inte fel att använda sig av en jämförelsetjänst för att snabbt och enkelt kunna jämföra tjänster och priser från olika finansbolag. Det du bör vara uppmärksam på när du jämför fakturaköp- och fakturabelåning är vilka priser som gäller, om det tillkommer extra avgifter samt om det finns någon bindningstid. Det kan även vara bra att se över möjligheterna att bara sälja enskilda fakturor. Att göra så kan också vara ett bra sätt att ”känna på” hur det här med factoring fungerar rent praktiskt.

Nackdelarna med factoring är främst de ekonomiska. Factoringbolagen ser såklart sin chans att tjäna stora pengar på fakturaköp- och fakturabelåning. Du får således räkna med att du aldrig kommer att få ut 100% av värdet på de fakturor som du upprättar. Istället går en procentuell andel direkt till factoringbolaget. Detta oavsett om fakturorna blir betalda eller inte.