Hur mycket får jag låna?

Hur mycket får jag låna

Det är många svenskar som ställer sig frågan ”Hur mycket får jag låna?”. Frågan har dock inget generellt svar då de flesta banker och långivare bedömer dina lånemöjligheter individuellt. Vidare så skiljer det sig hur mycket du får låna beroende på vilket lån du är ute efter. Gemensamt för samtliga lån är att dessa först beviljas efter en utförd kreditbedömning. Innan banken bestämmer hur mycket du får låna så ser man över din inkomst, dina skulder och dina boendekostnader. Långivaren inhämtar även information om betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden. Därefter får man en sammansatt bild över din återbetalningsförmåga. Det är denna återbetalningsförmåga som i slutändan avgör hur mycket du får låna.

Vilken summa du har möjlighet att låna beror på om du tänkt att ta ett privatlån, ett smslån eller ett bolån. När det gäller bolån så använder sig bankerna ofta av en bolånekalkyl eller en KALP (Kvar att leva på). Detta för att se att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna hantera ett bolån. Bankernas bolånekalkyler finns ofta tillgängliga på nätet vilket gör att du själv kan räkna ut vad ett lån skulle kosta dig innan du gör en låneansökan. Vidare finns det många banker med regler som innebär att du bara får låna en viss del gånger din årsinkomst. Även de skärpta amorteringskraven gör att du kan komma att få amortera mer om du lånar mer än 4,5x din årsinkomst.

Så mycket får du låna till bostad

Om du tänkt att låna för att köpa en villa eller en bostadsrätt så finns det tydliga regler för vad som gäller. För det första får du låna högst 85% av bostadens värde. Resterande del måste finansieras med en kontantinsats. Har du inte de 15% som krävs så finns det vissa möjligheter att även låna till kontantinsatsen. Det är då ett lån utan säkerhet som gäller och räntan på sådana lån är betydligt högre än räntan på bolån. Nya bolån omfattas även av amorteringskravet som finns till för att balansera bostadsmarknaden. Amorteringskravet reglerar hur mycket du som låntagare måste amortera i förhållande till belåningsgraden. Har du ett bolån med en belåningsgrad på mellan 50-70% så måste du amortera minst 1% av lånebeloppet varje år. Har du ett bolån som representerar över 70% av den belånade bostaden så måste du amortera minst 2% av lånebeloppet.

Det finns även ett skärpt amorteringskrav som är knutet till hur stort lån du har i förhållande till din årsinkomst. Om du tar ett bolån som överstiger 4,5x din årsinkomst så måste du amortera 1% extra varje år. Dessa amorteringskrav bidrar till att det inte längre enbart är din återbetalningsförmåga och kreditvärdighet som avgör hur mycket du får låna till din bostad.

Så mycket får du låna

KALP-kalkyl

När du ansöker om ett bolån eller ett större privatlån så får du räkna med att banken kommer göra en KALP-kalkyl. Det handlar om en ”Kvar att leva på-kalkyl” vars syfte är att redogöra din disponibla inkomst. Har du inte hört talas om detta begrepp tidigare så innebär det den inkomst du har kvar att leva på efter att du betalat dina löpande utgifter. I dina löpande utgifter inkluderas bland annat el, transportkostnader, driftkostnader, hyra (för dig som hyr din bostad), mat och övriga lånekostnader. Har du redan många lån och krediter kommer du även att ha ett underskott av kapital vilket är något annat som banken tar hänsyn till i sin beräkning. Finansinspektionen har tagit fram schabloner som både bankerna och du själv kan använda dig av i samband med KALP-kalkylen. Genom att använda sig av sådana schabloner kan man enkelt se om hushållet klarar att hantera ett visst bolån eller inte.

Kalkylränta

Något som har stark koppling till KALP-kalkylen är den så kallade kalkylräntan. När bankerna räknar på hur mycket du har kvar att leva på efter att du betalat din månadskostnad och dina övriga utgifter så tar man även hänsyn till en kalkylränta. Detta är en räntesats som inkluderar framtida höjningar av räntan. Eftersom ränta inte är något statiskt så kan den komma att förändras under kommande år. Detta är något som du rent ekonomiskt måste klara av att hantera för att kunna få ett bolån. Att betala ett lån när ränteläget är lågt är inte något problem för de flesta. Men skulle räntan helt plötsligt skjuta i höjden så måste det finnas marginaler för detta. Vanligtvis är kalkylräntan inget som de olika bankerna går ut med. Istället framkommer denna i samband med att man sätter sig ned med sin bankman i syfte att teckna ett bolån. Vidare skiljer kalkylräntan sig mellan olika banker och långivare. I skrivande stund räknar dock de flesta storbanker med en kalkylränta på mellan 7-8% (2019-11-04). Eftersom samtliga banker använder sig av kalkylränta så kommer denna att påverka hur mycket du får låna till din bostad.

Jämför lån

Hur mycket får man låna utan säkerhet?

När det gäller privatlån, kontokrediter och andra lån utan säkerhet så är det främst din kreditvärdighet som avgör hur mycket du får låna. Många undrar specifikt hur mycket man får låna baserat på sin inkomst. Men ofta är det inte så enkelt som att långivaren enbart beviljar lån utifrån inkomst. Istället är det den samlade bedömningen av en persons ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för lånebeskedet. Är du exempelvis redan tungt belånad så kommer inte en hög inkomst hjälpa dig att få några lån. Istället ser långivaren över både inkomst, skulder, boendekostnader och eventuella betalningsanmärkningar. Uppgifter om detta framkommer i den kreditupplysning som banken tar i samband med att du gör en låneansökan. Genom kreditupplysningen kan långivaren göra en bedömning av din betalningsförmåga. Det vill säga din förmåga att återbetala ditt lån i tid. När banken tar en kreditupplysning kommer du att få hem en så kallad omfrågekopia. På så sätt kan du se vilken information om dig som lämnats vidare samt vilket företag som tagit del av informationen.

När en bank eller långivare gör en kreditbedömning av dig så tar man flertalet faktorer i hänsyn. Utöver de faktorer vi redan nämnt så kan även din ålder och familjesituation spela in.  Vissa banker accepterar låntagare som fyllt 18 år medan andra kräver att du ska vara minst 20 år gammal för att få låna. Är du osäker på om du har den kreditvärdighet som krävs för att bli beviljad ett privatlån så kan du få vägledning genom att använda dig av en lånekalkyl. Genom att använda dig av en lånekalkyl kan du enkelt räkna på lånekostnad och se om du har tillräckligt mycket pengar kvar att leva på efter det att månadskostnaden är betald.

Att bli beviljad ett lägre belopp än önskat

När du ansöker om ett privatlån eller ett så kallat konsumtionslån så kan du ofta låna upp till 600 000 kr. Det är dock inte alltid du blir beviljad exakt det belopp du ansöker om. Istället kan du få till svar att du blir beviljad ett lägre lånebelopp. Anledningen till detta kan vara att du inte har den kreditvärdighet som krävs för att få låna det efterfrågade beloppet. Däremot är långivaren villig att låna ut ett mindre belopp till dig. För att undvika att hamna i denna situation så bör man fundera över möjligheten att ha en medsökande på sitt lån. Detta innebär att man ansöker om lån tillsammans med någon. Har du exempelvis en sambo eller en annan familjemedlem som är villig att ställa upp som medsökande så kommer detta öka dina chanser att få den summa du vill låna beviljad. Ett annat sätt att öka chanserna att få låna ett högre belopp är att ha en borgensman. Detta innebär att en person går i borgen för ditt lån och således åtar sig ansvaret för återbetalningen om du själv inte skulle klara av att betala tillbaks lånet enligt avtal.

För att få reda på vilken summa man får låna krävs det att man gör en låneansökan. Vill du öka dina chanser att få låna en viss summa så är en rekommendation att använda dig av en låneförmedlare. Genom att göra så får flera låneinstitut tillgång till din ansökan och du ökar dina chanser att få ett lån beviljat. Många av de låneförmedlare som finns på den svenska marknaden samarbetar med över trettio olika långivare. Du kommer då att kunna få flera låneerbjudanden och har möjlighet att kostnadsfritt jämföra räntor och villkor från flera olika banker och låneinstitut.

Jämför lån

Hur mycket får jag låna utan UC?

Beroende på vilket behov du har så finns det olika typer av lån. Lånen som vi hittills gått igenom är privatlån utan säkerhet och bostadslån. Men det finns även lån som är mer lämpade för dig med ett mindre behov. Det handlar om smslån som du kan ta online och som betalas ut nästintill direkt efter godkänd låneansökan. Denna typ av kredit räknas som ett lån utan UC då det vanligtvis inte tas någon kreditupplysning hos UC i samband med att du ansöker om lånet. Istället är det ett lån med Bisnode eller med Creditsafe. Detta är med andra ord en mindre typ av lån som inte påverkar din kreditvärdighet. Skillnaden mellan lån utan UC och vanliga privatlån är att räntan på lån utan UC är fast. Räntan på privatlån sätts istället individuellt utifrån din kreditvärdighet. När du tar ett lån utan UC betalar du exakt samma ränta som övriga låntagare. Detta gynnar dig med en låg kreditvärdighet medan personer med bättre ekonomiska förutsättningar kan få betala betydligt mer än nödvändigt för lånet.

Hur mycket du får låna utan UC beror delvis på din kreditvärdighet. Men långivarna har även ett maxtak som ligger runt 45 000 kr. En vanlig företeelse hos dessa långivare är att det enbart är återkommande låntagare som får låna de högsta summorna. Detta oavsett om du som förstagångskund har bra ekonomiska förutsättningar eller inte.