Så lånar du pengar till ett nystartat företag

Lån nystartat företag

Marknaden för företagslån har växt markant under de senaste åren. Främst handlar det om ett större utbud av lån till små- och medelstora företag. Men även för den med ett nystartat företag kan det finnas ett behov av att låna pengar. Med anledning av detta är det många som undrar vad som gäller för nystartade företag som vill ta ett företagslån.

Att gå till den vanliga banken är nämligen inget alternativ för den som inte har någon omsättning att visa upp. Banken är sällan villig att ta den risk som det faktiskt innebär att låna ut pengar till en verksamhet som inte riktigt kommit igång ännu. Det finns däremot aktörer som är beredda att göra detta. Det handlar främst om finansbolag som väljer att titta på vilken potential det finns i affärsidén och de personer som står bakom bolaget. Men det går även att ansöka om företagslån hos Almi för den som har en ny verksamhet i behov av likvida medel.

Företagslån till nystartat företag

Innan vi går igenom vilka möjligheter som finns för den som vill ta ett företagslån till ett nystartat företag bör vi reda ut vad som egentligen räknas som ett nystartat företag. När man talar om nystartade företag så syftar man till bolag som ännu inte lämnat in sitt första bokslut till Bolagsverket. Det kan således både handla om helt nystartade verksamheter utan något som helst kassaflöde samt företag som kommit lite längre och börjat få in intäkter. För helt nya bolag finns det så kallade starta eget-lån men även starta eget bidrag. Det sistnämnda erbjuds för närvarande av Arbetsförmedlingen.

Då den med ett nystartat företag inte har någon ekonomisk historik att visa upp så är det istället andra saker som blir viktiga. Därför bör du alltid förbereda dig med underlag innan du ansöker om ett företagslån till ditt nystartade företag. Exempelvis bör du ha upprättat en hållbar affärsplan som långivaren får ta del av. Vidare är det inte fel att sammanställa en budget att visa upp. Många nystartade företag har inga säkerheter att erbjuda så har du detta så är det ett stort plus. En säkerhet kan exempelvis vara en fastighet. De flesta lån till nya företag är dock så kallade företagslån utan säkerhet. Trots detta får du räkna med att gå i personlig borgen för lånet.

Eftersom långivaren inte har så mycket att gå på när ett nystartat företag ansöker om lån så kommer mycket handla om dig som ägare. Det är därför bra om du kan lämna referenser. Har du tidigare bedrivit ett framgångsrikt bolag så ha gärna med detta när du är i kontakt med långivaren. Sådan erfarenhet kan vara just det som krävs för att finansbolaget ska tro på just dig och din idé.

Företagslån till nystartat företag

Vilka möjligheter att låna finns det?

Hur möjligheterna att låna pengar till ditt nystartade företag ser ut beror på flera olika faktorer. Som vi redan nämnt är det därför viktigt att vara väl förberedd inför låneansökan. Du bör även se över hur stort behov det finns samt vilken typ av lån som skulle lämpa sig bäst. Här nedan går vi igenom de olika alternativen för att du ska få en bättre uppfattning om de olika lånen.

Företagslån av banken

Banken är ofta inte rätt väg att gå för dig som vill låna till ditt nystartade bolag. De svenska storbankerna är i regel väldigt fyrkantiga och kräver ofta att man ska kunna visa upp minst ett bokslut. Eftersom man som ny entreprenör varken kan visa upp omsättning eller resultat så är därför chansen att få låna av banken relativt liten. Har du inte en väldigt bra relation med din bank bör du därför avstå från detta alternativ. Genom att göra så kan du spara både tid och huvudbry.

Företagslån från finansbolag

Ett annat alternativ för dig som vill låna till ett nystartat företag är att vända dig till ett finansbolag. Det finns mängder med olika aktörer online som erbjuder företagslån till både nystartade- och mer etablerade företag. Inte sällan handlar det om finansbolag som erbjuder företagslån utan UC. Har du ett nystartat företag så blir du ofta erbjuden att låna upp till 50 000 kr. Att låna högre summor än så kan vara problematiskt så till vida du inte har någon säkerhet att erbjuda. För att få låna av ett finansbolag krävs det att du går i personlig borgen för lånet. Vidare kommer finansbolaget att genomföra en kreditbedömning för att få en bättre bild av företagets möjligheter att betala tillbaks lånet. Eftersom det inte finns någon omsättning hos nystartade företag så kommer kreditbedömningen inte ge så mycket information för långivare som enbart tar en kreditupplysning. Därför är det vanligt att man bedömer kreditscore på andra sätt så som se över bolagets ägare och framtida potential.

Exempel på finansbolag och låneförmedlare som erbjuder företagslån till nystartade företag är FRODA, Qred och Fakturino. Många av aktörerna på marknaden erbjuder flexibel återbetalning och transparenta priser. Inte sällan betalar man en fast månadsavgift istället för ränta och övriga kostnader. På så sätt blir det enkelt att budgetera för lånet genom att man alltid vet kostnaden i förväg.

Almi Företagslån

Du med nystartat företag kan även vända dig till det statligt ägda bolaget Almi för finansiering. Almi arbetar med alltifrån lån till affärsutveckling och erbjuder bland annat mikrolån, företagslån, expansionslån och innovationslån. Om du vänder dig till Almi Företagslån för att låna pengar så får du räkna med en något högre ränta än hos banken. Detta då syftet med Almi inte är att konkurrera ut vanliga långivare och banker.

Med Almi Mikrolån kan du låna upp till 100% av kapitalbehovet. Detta lån riktar sig speciellt till dig som har ett mindre kapitalbehov och som tänkt starta ett mindre företag. Här kan du låna upp till 200 000 kr med väldigt förmånliga villkor. Bland annat erbjuder Almi begränsade säkerheter samtidigt som du kan utnyttja amorteringsfrihet under en viss tid. Det viktiga om du vänder till till Almi för ett företagslån för nystartat företag är att du kan visa upp en stabil affärsplan, en projektplan samt en hållbar budget.

Starta eget bidrag

Du som ännu inte kommit igång med ditt nya företag har möjlighet att ansöka om Arbetsförmedlingens Starta eget bidrag. Då slipper du att oroa dig över ränta och amortering och kan istället fokusera på det du ska göra. Det starta eget bidrag som erbjuds av Arbetsförmedlingen går genom programmet Stöd till start av näringsverksamhet. En förutsättning för att kunna söka bidraget är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Andra krav som ställs är att du måste vara minst 18 år. Det är dock viktigt att veta att det är långt ifrån alla som söker detta stöd som får gå programmet. Men blir du en av de utvalda så kan du se fram ersättning från Arbetsförmedlingen under de sex första månaderna av ditt företagande. Dessutom erbjuder Arbetsförmedlingen dig stöd genom bland annat branschspecifika utbildningar.

För att söka starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen behöver du först göra din hemläxa. Innan du söker stödet ska du exempelvis ta fram en affärsplan. Du bör även förbereda dig genom att skriva ned dina styrkor. Detta för att kunna visa för Arbetsförmedlingen att du har de förutsättningar som krävs för att starta- och bedriva en verksamhet. En förutsättning för att få stödet är även att AF ser att det finns en lönsamhet i den bransch du ämnar att gå in i.

Blir du antagen till Arbetsförmedlingens program Stöd till start av näringsverksamhet men inte startar upp ett bolag så kan du bli återbetalningsskyldig. Det gäller därför att du är målmedveten och säker på din sak innan du ansöker om stödet.

Vanliga frågor & svar

Hur mycket kan jag låna till mitt nystartade företag?

Vad krävs för att jag ska få låna?

Kan jag låna utan UC till mitt nystartade bolag?

Behöver jag någon säkerhet för att låna?

Vilka företag kan låna?

Personlig borgen och säkerheter

Tänk på att majoriteten av de startup lån som går att söka idag kräver att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Detta oavsett om du lånar till ett nystartat bolag eller ett företag som du drivit i flera år. Detsamma gäller för dig som ansöker om en checkkredit som är en annan typ av kredit för företag. Innan du går i personlig borgen för ett företagslån bör du sätta dig in i vad detta innebär. Som borgensman blir du nämligen personligt betalningsansvarig om lånet inte återbetalas enligt avtal. Detta kan komma att påverka din privata ekonomi i stor grad. Ansöker du om företagslån till en enskild firma så behövs ingen personlig borgen. Detta då du som ägare till firman ändå är personligt ansvarig för lån och avtal som tecknas.

Utöver personlig borgen kan långivaren kräva ytterligare säkerheter. Vanligt förekommande säkerheter vid företagslån är pant i fastighet, pant i aktier, immateriella rättigheter och företagshypotek. De flesta av dessa säkerheter är dock inte aktuella för den som har ett nystartat företag.