Vad innebär personlig borgen?

personlig borgen

Har du ett företag och är i behov av att ta ett företagslån så kan det bli aktuellt för dig att gå i personlig borgen. Personlig borgen är nämligen en vanligt förekommande säkerhet vid sådana lån. Att vara borgensman innebär ett stort ansvar och därför är det viktigt att läsa på om rollen innan du ingår ett borgensavtal. Vanligtvis är det ägaren eller ägarna till ett företag som ska låna pengar som blir borgensmän. Utöver att personlig borgen fungerar som en säkerhet för lånet så kan det även bidra till bättre räntor och villkor.

Personlig borgen kan bestå av antingen enkel borgen och proprieborgen. Proprieborgen är den vanligast förekommande när det handlar om företagslån. Du kan läsa mer om de olika formerna längre ned på denna sida. Personlig borgen är vanligtvis ett måste om du vill låna pengar till din verksamhet. Även när du ansöker om ett företagslån utan säkerhet så kommer personlig borgen att krävas från minst en ägare. Att låna utan personlig borgen är främst förbehållet större bolag.

Vem kan gå i personlig borgen?

Har du ett företag som ska låna pengar så är det du som ägare som kommer att få gå i personlig borgen. Vid större lånesummor kan det krävas ett borgensåtagande från fler än en ägare. Om din avsikt är att låna mer än 200 000 kr bör du därför säkerställa att fler ägare än dig kan tänka sig att gå i personlig borgen för lånet. Det är dock inte vem som helst som kan gå i personlig borgen. Istället finns det en del grundläggande krav som borgensmän måste uppfylla.

Vanliga krav på borgensmän

Svensk medborgare
Ordnad ekonomi
Inget aktivt skuldsaldo hos Kronofogden

En del långivare accepterar inte heller att du som går i personlig borgen har betalningsanmärkningar. Detta är dock något som kan variera mellan olika finansbolag. I samband med att ditt företag ansöker om ett lån så kommer en kreditupplysning att tas på både ditt bolag och eventuella borgensmän. Vidare görs en kreditprövning och först efter att detta är gjort kan företagslånet godkännas.

Ansvar vid personlig borgen

personlig borgen Att gå i personlig borgen för ett företagslån är förenat med ett stort ansvar. Det är också av denna anledning som personlig borgen kan fungera som en säkerhet för ett lån. Som borgensman åtar du dig ansvaret för lånet om företaget i fråga inte kan hantera återbetalningen. Således kan du i värsta fall bli personligt ansvarig för att pengarna återbetalas till långivaren. Detta innebär i praktiken att du som privatperson får återbetala både ränta och amortering. Hur ansvaret ser ut beror lite på vad det är för borgensåtagande det handlar om. Nedan kan du läsa om de vanligaste formerna av personlig borgen.

Proprieborgen

Detta är den vanligaste formen av personlig borgen när det handlar om företagslån. Proprieborgen innebär att du som borgensman ansvarar för företagslånet så som om det vore din egen skuld. Med andra ord kan långivaren eller finansbolaget kräva dig på skulden likväl som ditt företag. Om ni är flera borgensmän kan finansbolaget kräva betalning av vem som helst. Därefter får den borgensman som reglerat skulden kräva de andra borgensmännen på respektives andel.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär istället att borgensmannen först kan krävas på betalning av skulden när företaget i fråga gått i konkurs och det inte finns någon egendom kvar att utmätas.

Anledningen till att långivare kräver personlig borgen är för att minska sin kreditrisk. Om man inte kräver någon säkerhet alls så är chanserna låga att få tillbaks de utlånade pengarna om bolaget som lånat går i konkurs. Med andra ord minimerar långivaren sina risker genom att ställa krav på personlig borgen.

Att tänka på innan

Innan du går i personlig borgen för ett företagslån bör du vara väl påläst. Du bör vara på det klara med vad det innebär att vara borgensman och vilket ansvar du åtar dig. Tänk på att du utsätter din privata ekonomi för en risk när du går i personlig borgen. Om företaget du driver inte kan hantera sina betalningsåtaganden gentemot långivaren så kommer du själv att bli personligt betalningsansvarig. Detta kan innebära att du måste ta av dina sparpengar för att betala amortering och ränta för lånet. Innan du går i personlig borgen bör du även vara medveten om att en kreditupplysning kommer att tas på dig. Detta innebär att du får en förfrågan på dig vilket kan sänka din kreditvärdighet. Om du inte vill att din kreditvärdighet ska påverkas så kan ett företagslån utan UC vara ett lämpligt alternativ. Då inhämtas kreditupplysningen istället från Creditsafe eller Bisnode.

Innan du väljer att gå i personlig borgen för ett företagslån så är det viktigt att du har koll på företagets ekonomiska situation. Se över företagets möjligheter att återbetala lånet i tid. Gör en uppskattning av hur pengarna som lånas kan utveckla bolaget och öka intäkterna. Om du inte anser att företaget har det som krävs för att kunna sköta återbetalningen av lånet så bör du avstå ett eventuellt borgensåtagande.