Låna pengar med medsökande

låna med medsökande

Har du svårt att bli beviljad ett lån från banken? I sådana fall beror det till största sannolikhet på att du inte är kreditvärdig nog. Det kan handla om att du har en för låg inkomst eller har samlat på dig för många förfrågningar. Det kan även bero på betalningsanmärkningar samt att du har för stora skulder i förhållande till dina inkomster. Oavsett vad skälet är till att du blir nekad lån av banken så kan situationen kännas hopplös. Men det finns sätt att bli beviljad privatlån även för den med sämre kreditvärdighet. Det handlar dels om att förbättra sin återbetalningsförmåga. Men detta kräver tid och ibland kan behovet av pengar uppstå akut. Då finns det möjlighet att låna pengar med medsökande.

Att låna pengar med en medsökande ökar chansen att bli beviljad ett lån. En medlåntagare kan även bidra till att man får lägre ränta och bättre villkor. När du lånar med en medsökande innebär detta att du ansöker om lån tillsammans med någon annan. Ni är även två som delar på själva lånet och således även på betalningsansvaret. En medsökande på ett lån kan vara alltifrån en partner till en förälder.

Vad är en medsökande?

låna med medsökande En medsökande eller en medlåntagare är någon du lånar pengar tillsammans med. Det kan handla om din sambo, din förälder eller en annan nära anhörig. Innan du ansöker om lån tillsammans med någon är det viktigt att gå igenom detaljerna. Bland annat bör den du söker lån tillsammans med vara införstådd i vilket ansvar det innebär att vara medsökande. Det kan även vara bra att säkerställa att din medsökande har en god kreditvärdighet. Om detta inte är fallet så behöver en medsökande inte rimligtvis innebära att dina chanser att bli beviljad ett lån ökar. Syftet med en medsökande är utöver att man vill låna pengar ihop att höja återbetalningsförmågan. Detta sker enbart om den som agerar medlåntagare har en stabil ekonomi med en skälig inkomst och få skulder.

När man ansöker om att få låna pengar med en medsökande så är bägge parter solidariskt betalningsansvariga. Både du som huvudsökande och den person som är medlåntagare har alltså lika delar stort ansvar att se till så att lånet återbetalas i tid. Betalar inte du som huvudsökande av lånet som avtalet så kan banken eller långivaren skicka krav om betalning till medlåntagaren.

Fördelar med att låna med medlåntagare

Har du svårt att få lån eller ska låna en väldigt stor summa så är det en stor fördel att ha en medlåntagare. Det är exempel mycket vanligt att man har en medsökande på ett bolån. Att ha en medsökande ökar säkerheten för lånet vilket sänker bankernas kreditrisk. När bankerna ser över återbetalningsförmågan kan dom kalkylera med två inkomster istället för en. Med en ökad inkomst ökar också sannolikheten att lånet kommer att återbetalas enligt avtal. Detta gör långivarna mer trygga vilket kan bidra till att du/ni får en lägre ränta. En medlåntagare kan också vara det som gör att du blir beviljad ett lån över huvudtaget. Detta då kreditvärdigheten ökar och långivaren känner sig mer säker på att de utlånade pengarna betalas tillbaka.

Med anledning av detta kan du som vanligtvis har svårigheter att få lån bli beviljad ett lån med en medsökande. Kanske har du ensam inte tillräckligt hög inkomst men med ytterligare en inkomst i beräkningen så når du/ni upp till bankernas krav. Det kan även handla om att du dras med betalningsanmärkningar som påverkar din kreditvärdighet. Detta gör i sin tur att långivare nekar dig att låna pengar. En medlåntagare kan du kompensera för detta genom att bidra med sin bättre återbetalningsförmåga.

En medlåntagare kan även användas i syfte att påverka villkor och ränta. Detta kan i sin tur bidra till att dina månadskostnader sänks och att du behöver betala mindre för lånet. Så oavsett om du är i en situation där banken säger nej eller om du bara vill vara kostnadsmedveten så är en medsökande alltid bra att ha.

Så fungerar det

solidariskt betalningsansvariga Om du funderar på att låna med en medsökande så bör du först bestämma dig för vem denna medsökande ska vara. Lever du tillsammans med någon så bör en sambo eller make/maka vara det självklara valet. Om du istället är ung och lever ensam och ska låna till ditt första boende så kan en förälder vara ett lämpligt alternativ. Oavsett vem du väljer så bör du klargöra vilket ansvar det innebär att vara medlåntagare. Speciellt vid de tillfällen som den som är medsökande till lånet inte ska nyttja pengarna. Som medlåntagare har man delat ansvar för lånet och är således solidariskt ansvarig för att de lånade pengarna återbetalas till långivaren. Därtill kommer en medsökande få en kreditupplysning på sig då långivaren gör en UC kontroll på både huvudsökande och medsökande. Handlar det om ett bolån så kommer den medsökande per automatik även deklarera för hälften av lånesumman.

Att vara medlåntagare bör alltså inte vara resultatet av ett spontant infall. Istället bör det vara ett genomtänkt beslut. När beslutet väl är taget så fungerar det mesta som vanligt. I samband med låneansökan väljer huvudsökanden att ha en medsökande på lånet. Därefter får uppgifter om medlåntagaren fyllas i. Det handlar bland annat om information om inkomst, skulder och boendekostnader. Därefter fylls låneansökan i precis som vanligt.