Vad är en kreditupplysning?

kreditupplysning

Kreditupplysning är ett begrepp som ofta förekommer i lånesammanhang. Med andra ord kanske du hört begreppet redan men aldrig riktigt förstått vad det innebär. Förhoppningsvis ska vi på Allt om Privatlån kunna ändra på detta genom att enkelt och tydligt redogöra för innebörden och förekomsten av begreppet kreditupplysning. Syftet med en kreditupplysning är att ge långivare en rättvisande bild av din kreditvärdighet. Detta för att enklare kunna ta beslut om huruvida ett lån ska beviljas eller inte. En kreditupplysning är således en sammanfattande bedömning av din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. I regel inhämtas det alltid en kreditupplysning på dig oavsett vilket lån du ansöker om. Däremot använder olika banker och långivare sig av olika företag för inhämtandet av informationen. Det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige är UC (Upplysningscentralen) som tidigare ägdes av de svenska storbankerna. Det förekommer dock även andra företag som arbetar med att ge ut ekonomisk information till banker och långivare. Exempel på dessa är Bisnode, Creditsafe och Solventia.

Det finns olika typer av kreditupplysningar. Vilken typ som tas på just dig i samband med en låneansökan beror lite på hur omfattande information långivaren vill ha om dig. Oavsett vilken typ av upplysning som görs så brukar det dock återfinnas information om din taxerade inkomst samt om eventuella fastighetsinnehav, skulder och betalningsanmärkningar. Du som dras med ett skuldsaldo hos Kronofogden kan inte heller dölja detta i den kreditupplysning som tas på dig.

Varför tas en kreditupplysning?

En kreditupplysning tas enbart om det finns ett legitimt skäl att göra så. Ett sådant skäl kan till exempel vara att du skickat in en låneansökan. Finns inget legitimt skäl så får kreditupplysningsföretag inte lämna ut upplysningar om en privatperson. Detta strider nämligen mot 9 § i kreditupplysningslagen som reglerar hur kreditupplysningar ska hanteras. Bryter ett företag mot denna del i lagen så riskerar den ansvariga straff i form av böter eller fängelse. Med andra ord behöver du inte gå runt och vara orolig för att människor som inte har med din ekonomi att göra ska få tillgång till information. Istället lämnas en kreditupplysning enbart ut vid tillfällen som kräver att ena parten har information om din ekonomi. Det vanligaste sammanhanget där kreditupplysningar tas är i samband med lånande. Men det kan även förekomma att företag kräver information om dig om du exempelvis ska hyra en lägenhet eller teckna ett mobilabonnemang.

Banker och låneinstitut är enligt konsumentkreditlagen skyldiga att göra en kreditkoll på dig innan de beviljar ett lån. Detta dels för att skydda sig själva men främst för att skydda dig som konsument. Att låna ut pengar till individer utan återbetalningsförmåga är nämligen allt annat än moraliskt och konstruktivt. Långivaren vill med kreditupplysningen försäkra sig om att du har den förmåga som krävs för att återbetala lånet i tid. Därtill vill man vara på det klara att du har råd med både amortering, ränta och avgifter. Uppgifterna i upplysningen ger även långivaren en indikation på vilken ränta som är lämplig att erbjuda dig. Räntan sätts i de flesta fall individuellt och baserar sig på låntagarens ekonomiska förutsättningar. En person med goda ekonomiska förutsättningar innebär en låg kreditrisk vilket bidrar till en lägre ränta och vice versa.

Vilka uppgifter syns i en kreditupplysning?

kreditupplysning För det första bör man vara medveten om att det finns olika typer av kreditupplysningar. Rent generellt handlar det om Mikroupplysning och Personupplysning. Därtill erbjuder de olika kreditupplysningsföretagen egna versioner som går under egna namn. Men det är alltså främst Mikroupplysning och Personupplysning som du bör känna till. Den förstnämnda upplysningen innehåller mindre information om dig än den andra. En Mikroupplysning (UC13) ger bara långivaren/företaget basala uppgifter som kan krävas för ett beslut. Det handlar bland annat om namn, adress, skuldsaldo hos Kronofogden samt eventuella betalningsanmärkningar. Med anledning av detta förekommer denna upplysning främst i samband med tecknande av abonnemang eller köp på avbetalning. En Mikroupplysning ger dig inte en förfrågan i registret så som en Personupplysning gör. Således riskerar du inte en sämre kreditvärdighet när en Mikroupplysning tas.

Den andra typen av kreditupplysning som är i vanligt förekommande är Personupplysning. Detta är en omfattande kreditupplysning som inte sällan används av lånebolag och kreditinstitut. I Personupplysningen ingår det information om personuppgifter, fastighetsinnehav, tidigare förfrågningar, civilstånd, äktenskapsförord, taxerad inkomst, skulder samt eventuella betalningsanmärkningar. Om denna typ av kreditupplysning tas så kommer du att få en förfrågan i din UC. Många förfrågningar under kort tid kan leda till en försämrad kreditvärdighet.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Att uppgifterna i en kreditupplysning är aktuella är en förutsättning för att banker och företag ska ha någon nytta av informationen. Med anledning av detta är din kreditupplysning inte något statiskt dokument. Istället uppdateras registret löpande för att alltid återspegla den aktuella situationen för låntagaren i fråga. Det är inte heller möjligt för en bank eller ett företag att få uppgifter som är äldre än tre år. Således är det enbart inkomst, skulder, förfrågningar och betalningsanmärkningar från de tre senaste åren som syns. Har du tidigare i ditt liv haft en betalningsanmärkning så behöver detta alltså inte drabba dina nuvarande möjligheter att få låna. De uppgifter som stannar längst är uppgifter om skuldsanering. Dessa uppgifter finns kvar i registret i fem år innan dessa tas bort. Sedan uppdateras vissa uppgifter ofta än andra. Exempelvis information om taxerad inkomst uppdateras flera gånger per år. Detsamma gäller uppgifter om skulder och förfrågningar som läggs till i registret löpande.

När du ansöker om ett privatlån så är det ofta en kreditupplysning via UC som tas. Detta kommer att leda till att du får en förfrågan i ditt register. Ansöker du istället om ett mindre lån så som ett smslån så är det vanligare att företag så som Creditsafe och Bisnode används. I dessa fall är det enbart andra långivare som använder sig av samma kreditupplysningsföretag som kan se din förfrågan. Således påverkas inte din UC av dessa förfrågningar.

Se din egen kreditupplysning

Om du vill veta vilka uppgifter låntagare får om dig i samband med en låneansökan så kan du ta en kreditupplysning på dig själv. Samtliga kreditupplysningsföretag vi har varit i kontakt med erbjuder privatpersoner denna möjlighet. Vissa erbjuder en kostnadsfri upplysning per år medan andra företag tar ut en mindre kostnad för denna tjänst. Om du väljer att göra en kreditupplysning på dig själv så behöver du inte oroa dig för att få en onödig förfrågan. Går du via företagets tjänster och ”Mina Sidor” så kommer din beställning inte att hamna i något register. Genom att beställa en kreditupplysning om dig själv får du en bra inblick i hur långivarna ser på dig. Du får även en bra översikt över din privatekonomi samt kan enkelt se hur du kan påverka denna.

Om du vill påverka det kreditscore som din kreditupplysning bidrar till så finns det flera olika sätt att göra detta. Det handlar om att du ska förbättra din kreditvärdighet genom att exempelvis få en högre inkomst, inte samla på dig fler förfrågningar, minska dina skulder samt vänta in att eventuella betalningsanmärkningar försvinner. I takt med att du tar tag i dessa bitarna kommer också din kreditvärdighet öka och din kreditupplysning se bättre ut i långivarnas ögon.