Vad är Almi Företagslån?

Företagsfinansiering Almi

Driver du ett företag så kanske du redan är bekant med Almi och deras tjänster. Om inte, så kommer här en guide där vi går igenom vad Almi är samt hur det går till att ansöka om Almi Företagslån. Genom Almi kan du nämligen låna pengar till företag samtidigt som du får viktig rådgivning längst vägen.

Almi Företagspartner är en stor koncern som inbegriper sexton olika bolag samt underkoncernen Almi Invest. Koncernen är statligt ägd och har som uppdrag att skapa förnyelse och tillväxt i det svenska näringslivet. Detta gör man alltså genom att erbjuda företagsfinansiering som kombineras med rådgivning. Inom koncernen ingår även Almi Invest som fungerar som ett offentligt riskkapitalbolag. Almi Invest har i skrivande stund ägarandelar i hela 350 svenska bolag och man är en given partner för många startups i landet.

Kompletterande företagsfinansiering

För den stora massan är Almi främst känd för sina olika finansieringslösningar till företag. I skrivande stund erbjuder man fyra olika företagslån till svenska företag. Det handlar dock inte om vanliga företagslån utan säkerhet. Lånen fungerar istället som ett komplement till banklån eller annat lån som verksamheten redan blivit beviljad.

Man vill alltså inte ensam stå för finansieringen. Så trots att Almi vänder sig till små- och medelstora företag så kan det vara svårt för nya bolag att få finansiering från detta statliga bolag. Åtminstone om man inte lyckas bli beviljad ett lån av banken först. För det företag som fått ett banklån beviljat finns det möjlighet att ansöka om ett lika stort lånebelopp hos Almi.

En nackdel med Almi företagslån är att räntan ofta är högre än den du kan erbjudas hos finansbolag eller banken. Detta då syftet med Almi Företagslån inte är att konkurrera med de svenska bankerna. Du får således räkna med en ränta som ligger 5-9% över styrräntan. Räntan ska också motsvara den risk som Almi faktiskt tar genom finansieringen.

Vidare så krävs det i regel någon typ av säkerhet för att ett företag ska få låna pengar. Säkerhet som efterfrågas kan variera men som ägare får man alltid räkna med att gå i personlig borgen för lånet.

Olika företagslån från Almi

Vet du med dig att du inte kan bli beviljad ett företagslån av banken så är det oftast ingen mening med att vända sig till Almi för företagsfinansiering. Då kan det vara bättre att se över vilka långivare som lånar pengar till nystartat företag. Om du däremot redan har färdig finansiering från banken så finns det lite olika företagslån från Almi att välja mellan. Nedan går vi igenom de lån som för närvarande presenteras på bolagets hemsida.

Almi Företagslån

Det lån som flest entreprenörer vänder sig till Almi för att ansöka om är Almi Företagslån. Detta lån lämpar sig för de företag som har färre än 250 anställda. Med Almi Företagslån kan du få finansiering från 250 000 kr upp till så många miljoner som behövs. Finansieringen ska främst användas till utveckling av företaget. Lånet avbetalas genom rak amortering där företagaren får välja en återbetalningstid mellan 3-5 år. Almi Företagslån beviljas enbart till små- och medelstora företag som redan blivit beviljad grundfinansiering av en annan bank eller långivare.

Almi Mikrolån

Ett annat företagslån som erbjuds hos detta statligt ägda bolag är Almi Mikrolån. Detta är ett mindre lån som främst är till för unga företagare eller till företag som precis ska startas upp. Till skillnad från Almis större lån har man här möjlighet att låna till hela kapitalbehovet. Man behöver således inte ha något banklån beviljat redan för att kunna låna. Dessutom är villkoren för lånet förmånliga med exempelvis amorteringsfrihet och mindre omfattande säkerheter. Personlig borgen krävs men enbart för 10% av lånesumman vilket är positivt. Med Almi mikrolån kan företag låna upp till 200 000 kr med en löptid på upp till 6 år.

Almi innovationslån

För den entreprenör som behöver skydda immateriella tillgångar eller håller på att utveckla en unik produkt kan Almi innovationslån komma väl till pass. Innovationslånet kräver dock precis som Almi Företagslån att det finns befintlig finansiering redan. Då kan Almi gå in med 50 000 kr eller mer för att täcka 50% av kapitalet. Speciellt för lånet är att hela lånesumman inte betalas ut direkt. Istället betalas innovationslånet ut i omgångar enligt förbestämda mål som finns i den projektplan som upprättats i samband med låneansökan. När det gäller villkor för innovationslånet så varierar dessa beroende på företagets kreditvärdighet.

Almi tillväxtlån

Det fjärde företagslånet som Almi erbjuder är Almi Tillväxtlån. Även detta lån förutsätter att du har övrig finansiering klar från bank eller annan långivare. Då kan du låna från 250 000 kr för att finansiera rörelsekapital och investeringar. Detta för att verksamheten ska få chans att kunna utveckla nya produkter och idéer. Är du intresserad av Almi tillväxtlån så krävs det att du kan gå in med säkerhet i form av borgen och företagsinteckning. Med Almi tillväxtlån har du möjlighet att utnyttja två amorteringsfria år och kan välja en löptid upp till 8 år.

Almi företagslån

Almi Företagslån fungerar främst som ett komplement till annan finansiering

Så går en låneansökan till

Att ansöka om Almi Företagslån är ingen snabb process. Behöver din verksamhet finansiering direkt rekommenderar vi dig istället att se över vår lista med företagslån utan UC. Då tar låneansökan bara några minuter och du har pengarna på företagskontot inom 24 timmar. När det gäller företagslån från Almi så får du räkna med en process som tar runt en månad. Vidare måste du alltså ha fixat finansiering från ytterligare en långivare så som en bank eller ett finansbolag. Detta med undantag för Almis mikrolån.

För att ansöka om ett företagslån från Almi krävs det att du har förberett dig väl. I samband med låneansökan kommer nämligen Almi att vilja se en affärsplan. I affärsplanen ska dina strategier för företaget finnas med och det ska tydligt framgå hur du tänkt arbeta med ditt bolag. Vidare behöver du kunna sammanfatta vilka kortsiktiga och långsiktiga mål företaget har.

Utöver affärsplanen kommer Almi att efterfråga resultat- och likviditetsbudget. Du behöver även kunna redovisa hur pengarna som du lånar ska användas i företaget. All denna information ligger sedan till grund för om ditt företag ska beviljas ett lån eller ej. I sedvanlig ordning tas även en kreditupplysning för att Almi enklare ska kunna bedöma vilken återbetalningsförmåga bolaget har. Du ansöker om Almi Företagslån via en e-tjänst på företagets hemsida.