Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Kreditupplysning

En kreditupplysning är enkelt förklarat ekonomisk information om dig. När en kreditgivare skall våga låna ut ekonomiska medel till dig så behöver de ha en bakgrund hur du har skött dig tidigare när det handlar om ekonomi. Det enklaste sättet att göra det här på är att ta hjälp av det så kallade Kreditupplysningsregistret.

Ven kan göra en kreditupplysning?

Det finns cirka 15 företag i Sverige vilka är godkända att genomföra kreditupplysningar samt att föra in uppgifterna i registret. Bestämmande myndighet för de här företagen är Datainspektionen. Personer över 15 år finns med och det går inte att bli struken. Registret går under en lagstiftning som kallas för KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204). Den är framtagen för att den personliga intigriteten inte skall bli kränkt av företagen som är ansvariga för vad som står i registret.

Vad finns i kreditregistret?

Uppgifter som lagras personuppgifter i form av namn, personnummer, och folkbokföringsadress. Det går också att hitta information kring inkomster, förmögenheter och ägande av fastigheter. Uppgifter förs också om så kallade betalningsanmärkningar, den del som är det mest intressanta för kreditgivarna. För att mängden uppgifter skall gå i taken då det gäller enstaka betalningsförsummelser gjordes en ändringen i lagstiftningen om att en skuld som hinner betalas innan Kronofogdsmyndigheten tar ett beslut kommer inte att synas i registret. Skulle samma person få en anmärkning till inom tre år kommer däremot bägge anmärkningarna bli synliga.

Registret har också uppgifter om grövre fall av kreditmissbruk. Det gäller krediter som är lämnade av företag som är granskade av Finansinspektionen.

Tidsbegränsade uppgifter

Uppgifterna lagras bara under en bestämt tid. Uppgifter som handlar om människors ekonomiska situation gallras efter tre år Förutsatt att personerna har rättat till det som var orsaken till anmärkningen. När det gäller folk som blivit drabbade av skuldsanering så registreras detta också i kreditupplysningsregistret. Uppgifterna gallras efter fem år. Kreditmissbruk städas ur efter två år.

Rättigheter för privatpersoner

Som privatperson har du rätt att få ta del om vad som står skrivet om dig i registret. Skulle ett företag begära en upplysning har du också rätt att se vad som läses om dig. Ofta kommer en kopia skickad till dig om någon begär ett utskick. Skulle det inte göra det skall du påpeka det och begära ut en kopia. Felaktiga uppgifter skall rättas och hittar du något som inte stämmer skall du i första hand ta det med företaget som skrivit noteringen. Kommer ni inte överrens skall tvisten avgöras i en domstol eftersom felskrivningar kan leda till brottsliga påföljder som kan resultera i både böter och fängelse.

Gör en kreditupplysning på dig själv

Solventia_logoFör personer som är osäkra på vad myndigheter säger om ens ekonomi går det nu att se vilka uppgifter som finns registrerade i en genomförd kreditupplysning. Via din mobiltelefon kan du skicka iväg ett meddelande och snabbt få svar om hur din kreditvärdighet ser ut. Ett av företagen som erbjuder den här tjänsten är bolaget Solventia som enkelt kan förmedla tjänsten till dig som privatperson. För att göra en enkel upplysning, besök Solventia.