Bynk byter namn till Rocker

Bynk byter namn till Rocker

I förra veckan stod det klart att det omtalade kreditinstitutet Bynk byter namn till Rocker. Att det blåst en hel del kring Bynk sedan kreditbolaget grundades 2016 är ingen hemlighet. Främst har kritiken varit riktad mot kreditinstitutets aggressiva marknadsföring. Bland annat har Konsumentombudsmannen hotat Bynk med vite då kreditbolaget inte har nått upp till de regler som finns kring måttfullhet. Konsumentverket har även reagerat på specifika formuleringar som används i Bynks reklamkampanjer. Huruvida kritiken man fått har föranlett namnbytet eller inte låter vi vara osagt. Enligt Bynk själva handlar det istället om att man ska bredda sitt produktutbud samtidigt som en lansering utomlands står runt hörnet.

Rocker lanseras men Bynk finns kvar

Under varumärket Rocker återfinns numera kreditinstitutets samlade produktutbud. Det handlar om blancolån, kort och kontokrediter. Men man har även planer på att bredda sitt produktutbud. Bland annat planerar Rocker att släppa en ny spartjänst som ska hjälpa människor att få makt över sin privatekonomi. Målet är att bli en ledande neobank (digital bank) i Sverige såväl som i övriga Europa. En internationell expansion är alltså nästa steg för Rocker och det är bland annat därför som man tagit fram ett nytt varumärke. Med det nya varumärket optimerar man företagets förutsättningar för att expansionen ska bli framgångsrik menar Bynks VD.

Men trots företagets nya varumärke Rocker så kommer man att behålla Bynk. Dock kommer Bynk enbart stå för kreditinstitutets befintliga konsumtionslån. Är man som kund däremot intresserad av betalkort eller framtida spartjänster så är det till Rocker man ska vända sig. Hos Bynk kan man däremot låna upp till 300 000 kr med en ränta på mellan 3,95-19,95%.

BESÖK BYNK

En eventuell börsnotering

Bynks nya varumärke Rocker I det pressmeddelande som Bynk gick ut med förra veckan tar man även upp en eventuell börsnotering av bolaget. Bynks styrelse kommer nu att utvärdera vilka förutsättningar som finns för en börsnotering. Syftet med en sådan notering skulle vara att få finansiering till den nya tillväxtstrategin som alltså bland annat innebär en internationell expansion. En börsnotering av Bynk skulle för oss vanliga privatpersoner innebära att vi kan köpa aktier i bolaget. Mycket pekar på att digitaliseringen av bankvärlden enbart är i sin linda. Med andra ord finns det ett stort intresse av investeringar i sådana här satsningar.

Under 2019 omsatte Bynk över 100 miljoner kronor. Detta innebär en tredubbling av intäkterna sedan 2018 vilket är minst sagt en imponerande utveckling. Storägare bakom det omsusade bolaget är bland annat Schibsted och LMK. Bynk är dock långt ifrån Schibsteds enda engagemang i branschen. Denna mediakoncern står även som ägare av bland annat Lendo och Compricer. I skrivande stund har Schibsted gått in med över en halv miljard kronor i Bynk. Detta har givit mediekoncernen ett ägande på 32% av bolaget.

Rockers nya betalkort

Bynk byter namn till Rocker I samband med att Bynk lanserade sitt nya företagsvarumärke Rocker presenterade man även ett helt nytt betalkort. Det handlar om ett VISA kort som är helt fritt från årsavgift. Därtill är Rocker kortet förenat med gratis uttag på upp till 3000 kr i månaden. En annan USP (Unique selling point) med det nya kortet är att man inte tar ut något valutapåslag när du använder betalkortet utomlands. Detta är annars vanligt förekommande vid användning av andra kort utanför Sverige. Som kortinnehavare har du även möjlighet att själv ställa in i vilka länder kortet ska användas i. Det nya kortet från Rocker har inget kreditutrymme. Är detta något du efterfrågar så kan du kolla in vår kreditkort jämförelse.

Rocker erbjuder även en tjänst som möjliggör för användaren att öppna och stänga kortet för e-handel. Detta är något som blir alltmer aktuellt i takt med att man själv vill vidta åtgärder som stärker kortsäkerheten. En annan intressant faktor ur säkerhetssynpunkt är att själva kortuppgifterna återfinns på baksidan av kortet. Detta till skillnad mot alla andra kort där uppgifterna finns på framsidan. Genom att placera kortuppgifterna på baksidan så blir kortet svårare att kopiera vilket ökar kortsäkerheten ytterligare.