Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Ränta

Kreditgivarnas sätt att tjäna pengar på att tillhandahålla lån brukar kallas för ränta eller räntesats. En ränta innebär att du som låntagare betalar en avgift som ett sätt att göra rätt för dig då du har fått möjligheten att låna pengar och inte betydelsen av sparränta som skiljer sig avsevärt. Avgiften som betalas är en ren kostnad och fungerar inte som någon återbetalning på lånet.

Ränta på årsbasis

Räntan är ofta uttryckt i en procentsats och baseras på den totala lånesumman och på årsbasis. Ibland kan ränta dock vara uttryckt per betalningstillfälle, månad eller halvår. Kontrollera alltid vad som gäller med den kreditgivare som du valt. De två vanligaste formerna för hur en ränta uttrycks från kreditgivarna är genom fast och rörlig. En fast ränta innebär att du och kreditgivaren kommer överrens om vilken nivå som skall gälla för en begränsad tid framöver. Den nivån är den du rättar dig efter när ränteavgifter skall betalas. Skulle den rörliga räntan gå under din nivå är du fortfarande skyldig att betala den bundna och högre räntesatsen.

En rörlig ränta innebär motsatsen och där betalar du hela tiden för den gällande nivån vid tillfället då betalningen skall ske. Kostnaden för räntan minskar vanligtvis i takt med att lånet amorteras av. Ju mer det totala lånade beloppet minskar desto mindre betalar du också i ränta.

En ränta på ett privatlån är ofast betydligt högre än exempelvis en boränta. Då man lånar utan säkerhet tar bankerna högre risk och vill därför ha högre ränta. Oftast varierar även räntan beroende på hur mycket du lånar, där ett lägre belopp oftast lånas till en betydligt lägre ränta än ett högre lånbelopp.