Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Försäkring

Det är väldigt vanligt att de olika kreditinstituten erbjuder en så kallad försäkring tillsammans med det privatlån som du tänkt teckna. Det innebär förenklat att du har en form av garanti om det skulle hända dig någonting under tiden som du är bunden till ditt lån. Det kan exempelvis inträffa en olycka som gör att du inte kan jobba fullt ut eller överhuvudtaget vilket gör att din inkomst sänks kraftigt. Det kan få till följd att du får problem att betala de avgifter och amorteringar som du är skyldig till enligt ditt låneavtal. Här går försäkringen in och antingen sänker dina månadskostnader eller till och med löser upp lånet helt och hållet beroende på hur pass omfattade försäkringen är.

Försäkrad till en viss ålder

En försäkring är ofta gällande till en viss ålder. Det här främst för att när du passerar en högre ålder är det större risk att det händer dig någonting än om du är i de yngre åren. Därför finns det ofta gränser för, dels hur gammal du är men också beroende på hur ung du är. Kontrollera alltid vilken kostnad försäkringen ligger på och vad som ingår. Det kan skilja sig ganska mycket kreditinstituten emellan.