Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Effektiv ränta

Ränta är egentligen detsamma som den avgift som lånegivaren tar ut av en låntagare. Visserligen kan också andra avgifter läggas på lånet, som uppläggningskostnader och aviavgifter, men dessa avgifter är mer för att täcka administrationen av lånet. Räntan är det som banken eller långivaren tjänar på att låna ut pengarna till långivaren.

Olika former av ränta

Det finns olika former av ränta, men fast ränta och rörlig ränta är de vanligaste formerna. Fast ränta innebär att långivaren och låntagaren kommer överrens om en viss räntesats som ska gälla under en given tidsperiod. Om den styrande räntan går över eller under den ränta som man kommit överrens om spelar det ingen roll för låntagaren. Han eller hon betalar ändå den räntesats man kom överrens om när man tecknade sig för lånet. Rörlig ränta innebär att räntan utgår från den styrande räntan. Vid varje tillfälle man ska betala på sitt lån så kontrolleras det på vilken nivå som räntan ligger och därefter avgörs det hur mycket låntagaren ska betala i ränta vid just det betalningstillfället. Vid nästa betalningstillfälle kan räntan både ha gått upp och ned.

Beräkna räntan

När man tecknar sig för ett lån så bör man kolla upp vad lånet har för ränta och vilka andra villkor som gäller för lånet. Hur stor räntan är beror bland annat på vilket typ av lån man tecknat sig för. När det gäller lån med säkerhet, exempelvis huslån så är oftast räntan låg, medan den är högre för lån utan säkerhet, som privatlån. Det är svårt att säga ifall man ska välja fast eller rörlig ränta eftersom det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Det gäller att ta hänsyn till vilket lån det gäller, men också hur räntorna ser ut vid den gällande tidpunkten.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett begrepp som man ofta hör talas om i lånesammanhang, men få vet egentligen vad effektiv ränta innebär. År 2007 gjordes en undersökning som visade att två av tre svenskar inte vet vad effektiv ränta är. Därför föreslog Konsumentverket att lånegivare skulle ange den totala lånekostnaden istället för eller i samband med uppgiften om effektiv ränta.

Med effektiv ränta avses den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Den effektiva räntan är alltså inte detsamma som den vanliga räntan, utan i effektiv ränta ingår även andra kostnader för att kunna ge en tydlig bild över hur mycket som lånet kostar totalt. De kostnader som ingår i den effektiva räntan är helt enkelt alla kostnader som uppkommer i samband med lånet. Några exempel på kostnader som kan räknas in i den effektiva räntan är alla slags räntor, tillägg, uppläggningskostnader, aviavgifter och så vidare.

Fördelar och nackdelar med effektiv ränta

Effektiv ränta är ett bra mått när man ska jämföra längre lån. Om man vill jämföra ett bolån eller ett större privatlån med lång återbetalningstid så ger den effektiva räntan en bra och tydlig överblick över vilket lån som är mest förmånligt att ansöka om.

Effektiv ränta är dock inget bra mått när det gäller korta lån, som sms-lån. Kostnaden utslagen på ett helt år är inte viktig för sms-lån som ska betalas tillbaka månaden därpå. När det gäller sådana lån kommer man lätt upp i en effektiv ränta på flera hundra procent. För dessa lån är det bättre att få veta vad lånet verkligen kostar. Ska man jämföra sms-lån är det mer relevant att få veta att hos ett lånebolag kostar lånet 250 kronor och hos en annan lånegivare kostar samma lån 300 kronor i avgifter. På så sätt kan man enklare jämföra denna typ av korta och snabba lån, än med hjälp av effektiv ränta.