Så fungerar ett renoveringslån

renoveringslån

Går du i tankarna att renovera din bostad så har du säkert även funderat på vilken finansiering som är lämplig. För den som tänkt renovera sin villa, sitt fritidshus eller sin bostadsrätt finns det möjlighet att ta ett renoveringslån. För många är detta ett måste för att kunna göra det förändringar som man vill hemma. En renovering är inte sällan förenad med höga kostnader. Speciellt för den som tänkt renovera köket eller badrummet. Men även om renoveringen medför en stor kostnad så bör man även se det som en investering. Detta då värdet på bostaden ökar när man renoverar. En renovering kan även förhöja livskvaliteten för de människor som bor i bostaden.

Det finns många bidragande orsaker till varför många svenskar väljer att renovera sina bostäder. Dels så är låneräntan låg vilket gör att man inte behöver betala så mycket för att låna. Vidare så bidrar även ROT-avdraget till att många tar tanke till handling och faktiskt genomför sin efterlängtade renovering. Har du tänkt att renovera men inte vill finansiera bygget med likvida medel så finns det goda förutsättningar att låna till renovering. I denna artikel går vi igenom vilka olika renoveringslån som finns samt vad dessa innebär för dig som låntagare.

Finansiering med privatlån

I och med att räntan på vanliga privatlån är så pass låg så är det många som finner lånet lämpligt som finansiering för renovering. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet vilket innebär att du lånar till precis vad du vill. Du kan låna alltifrån 10 000 kr upp till 600 000 kr utan att behöva gå in med din bostad som säkerhet. Räntan på ett privatlån kan se olika ut beroende på vilken bank eller långivare du väljer. Räntan påverkas också av vilken kreditvärdighet du som låntagare har. Har du en bra kreditvärdighet med hög inkomst och få skulder så kan du få en ränta så låg som 2,95%. Har du däremot en sämre kreditvärdighet så kan räntan uppgå till 29,95%. Således gynnar det inte alla att ta ett sådant här lån för att renovera.

Vill du låna till renovering med hjälp av ett privatlån så är vår rekommendation att använda dig av en låneförmedlare. Med en låneförmedlare kan du få upp till 30 låneerbjudanden med enbart en ansökan och enbart en förfrågan i UC. Du kan sedan själv jämföra räntor och avgifter på de erbjudanden du får. Ett annat alternativ är att ansöka om ett konsumtionslån hos den bank där du har din samlade ekonomi. Då kan du använda dina besparingar och andra lån när du förhandlar. Det finns även banker som erbjuder så kallade medlemslån. Är du medlem i ett fackförbund som är anslutet till den utvalda banken så kan du erhålla ränterabatt. Detta gör att du får en ännu lägre ränta och kan komma undan billigt med renoveringen.

Väljer du att använda ett privatlån för att finansiera din renovering så finns det ett par saker att ta i beaktning. Bland annat så krävs det en god återbetalningsförmåga för att bli beviljad ett så kallat blancolån. Du bör helst inte ha några betalningsanmärkningar eller för stora skulder i förhållande till din inkomst. Har du ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden så är chanserna minimala att du kommer att erbjudas ett privatlån. Se därför över din ekonomi och dina chanser att bli beviljad ett lån innan du gör en låneansökan. På så sätt slipper du samla på dig en massa förfrågningar i onödan.

Jämför lån

Renovera med höjt bolån

renoveringslån Ett annat vanligt sätt att finansiera sin renovering är genom att höja sitt bolån. Fördelen med detta är att boräntan i de flesta fall är betydligt lägre än räntan på ett privatlån. Detta då själva bostaden fungerar som säkerhet för lånet vilket sänker bankens kreditrisk. För att kunna använda bolånet som finansiering för en renovering krävs det att det finns ett övervärde i bostaden. Det vill säga att värdet på fastigheten är högre än belåningsgraden. Inte sällan handlar det om att värdet på bostaden har höjts sedan själva köptillfället. I dessa fall kan man värdera bostaden för att se hur mycket man kan få låna. Det är dock bra att veta att en bostad max får vara belånad upp till 85%. Har du redan en hög belåningsgrad på huset så är chanserna att få bolånet höjt låga. Däremot kan du inför banken hävda att den renovering du tänkt göra kommer att öka bostadens marknadsvärde.

Något annat att ta i beaktning om du väljer denna typ av renoveringslån är själva amorteringen. Om du lånade till din bostad innan amorteringskraven infördes så har du idag inget krav på att amortera. Om du då väljer att höja ditt bolån så kommer amorteringskravet att träda in och detta kommer gälla hela bolånet. Detta gäller dock inte om belåningsgraden fortfarande understiger 50% av marknadsvärdet på bostaden.

Byggnadskredit som renoveringslån

Vill du låna till nybyggnation så kan du ansöka om en byggnadskredit som är en form av renoveringslån. Detta är en populär och vanligt förekommande lösning att ta till under byggnadstiden. Du ansöker helt enkelt om en kreditlimit som du kan utnyttja när det är dags att betala fakturorna som kommer in för bygget. Du skickar enkelt och smidigt fakturorna till banken som betalar dom med hjälp av din kredit. Precis som vid andra typer av kreditkonton så betalar du enbart ränta på den delen av krediten som du faktiskt nyttjar. När byggnationen är klar övergår byggnadskrediten ofta i ett vanligt bolån. Innan du ansöker om ett sådant här renoveringslån bör du veta vilka avgifter som är kopplade till byggnadskrediten. Banker så som exempelvis Nordea tar ut en handläggningsavgift på ett par tusenlappar för att upprätta krediten och sköta betalningen av fakturorna.

Förr i tiden var byggnadskredit som renoveringslån enbart tillåtet i samband med nybyggnation. Detta är dock något som ändrats under de senaste åren. Med anledning av detta kan du nu hos flera banker ansöka om en byggnadskredit för både tillbyggnation och ombyggnation.

Att tänka på

Renovering med byggnadskredit Innan du tar ett renoveringslån finns det ett par saker du bör ta i beaktning. Bland annat hur finansieringen kommer att påverka amorteringsgraden. Vidare kan det vara bra att kontakta en mäklare först för att se så att renoveringen faktiskt kommer att tillföra något värde till bostaden. Detta kan vara bra att göra trots att du inte planerar att sälja din bostad inom den närmsta framtiden. Tänk på att alla lån, oavsett om det är ett renoveringslån per definition eller inte, är förenade med ränta. Att låna när räntan är låg är smart men det är viktigt att veta att man har råd att betala lånet även i tider när det råder annat ränteläge. Eftersom det ofta handlar om stora summor pengar kommer du att få dras med lånet under lång tid. Lånet kommer således att påverka hur mycket du får över varje månad under många år framöver.

För att renoveringen ska bli en bra investering så bör man analysera marknaden först. Det kan även vara bra att prata med personer som är insatta i bostadsmarknaden. Vissa renoveringar kommer att höja värdet på din bostad mer än andra. Är din tanke att sälja bostaden efter renovering så gäller det att fokusera på den renovering som kommer att ge högst värdeökning. I regel brukar mäklare rekommendera att inte lägga allt för mycket pengar på renovering innan en försäljning. Det finns alltid en risk att man inte får igen de pengar man investerat. Vill man ändå renovera så brukar kök, badrum eller delning av befintliga rum vara det som höjer värdet mest.