Så fungerar ränteavdrag

Ränteavdrag

I Sverige får du göra ränteavdrag för de flesta typer av lån. Således kan du förvänta dig räntereduktion när du exempelvis tar ett bolån, privatlån eller smslån. Ränteavdraget innebär att du får dra av 30% av de totala räntekostnader som du betalat in under året. Detta gäller räntekostnader upp till 100 000 kr. Större belopp än så är förenade med räntereduktion på 21%. Även om de flesta lån så som konsumtionslån och billån ger dig rätt att dra av en del av dina räntekostnader så kan det vara bra att känna till att ränteavdraget inte gäller CSN-lån. Anledningen till att det är så är att studielån redan initialt är kopplat till en lägre ränta.

Även om procentsatsen för ränteavdraget förändras vid 100 000 kr så finns det inget övre tak. Allt över 100 000 kr kan du således dra av 21% på. Summor förenade med denna procentsats är främst aktuella när det gäller större lån så som bolån. Viktigt att veta gällande ränteavdraget är att det enbart är räntekostnader som får dras av. Du kan således inte få någon reduktion på de avgifter som du betalat som är kopplade till dina lån.

Avdragsgill ränta

De räntor som du betalar är alltså avdragsgilla. Dock är det bara den nominella räntan som du kan göra avdrag för. Detta kan verka förvirrande då många tenderar att blanda ihop nominell- och effektiv ränta. Men till skillnad från nominell ränta så inkluderar effektiv ränta alla kostnader som är knutna till lånet. I den effektiva räntan är således både administrationsavgifter och uppläggningsavgifter inräknade. Dessa avgifter får du inte göra något avdrag för. Inte heller för eventuella påminnelseavgifter, förseningsavgifter eller dröjsmålsränta.

Ränteavdraget gäller alltifrån låneräntor till räntan du betalar på dina avbetalningar och kreditkort. Sedan finns det även icke avdragsgilla räntor. Dessa gäller som vi tidigare nämnde bland annat CSN-lån. Andra icke avdragsgilla räntor är räntor kopplade till underhållsstöd, fordonsskatt, bostadsbidrag och sjukersättning. Ofta handlar det om räntor som är kopplade till den offentliga sektorn.

Ränteavdraget sköts automatiskt

Ränteavdrag Du behöver inte aktivt göra något för att få det ränteavdrag du har rätt till. Istället sker detta automatiskt då Skatteverket årligen får in underlag av banker, låneinstitut och kreditinstitut. Du behöver alltså inte själv redovisa avdraget även om det alltid är bra att granska sin deklaration för att se så att allt stämmer. Utöver information om de räntor du betalat under året så får Skatteverket även tillgång till information om dina ränteintäkter. Om något mot förmodan inte stämmer i deklarationen så är det viktigt att du lämnar in kompletterande uppgifter. Det handlar då om uppgifter om det låneinstitut du har lån hos. Du behöver även ta med dokument som visar hur mycket du har betalt in till låneinstitutet under det föregående året. Skatteverket kommer då att göra en korrekt uträkning utifrån den information du har lämnat.

De uppgifter som kredit- och låneinstitut lämnar till Skatteverket varje år får du också tillgång till. Detta i form av kontrolluppgifter som skickas hem till den brevlåda. Är ni två personer som står på ett lån så kommer avdraget automatiskt fördelas med 50%. Man har däremot möjlighet att ändra fördelningen vilket i vissa fall kan vara ekonomiskt gynnsamt. Vid annorlunda fördelning än standard måste bägge låntagare ändra fördelningen i sin deklaration.

Räkneexempel ränteavdrag

För att ge en tydligare bild över hur ränteavdraget fungerar presenterar vi här ett enkelt räkneexempel. Exemplet utgår från att man är ensam låntagare på de lån och krediter som finns.

Årsinkomst: 300 000 kr
Kommunal inkomstskatt: 30%
Inbetald skatt: 90 000 kr
Inbetald ränta: 25 000 kr
Ränteavdrag: – 7500 kr
Total skatt: 82 000 kr

Exemplet förutsätter att du inte haft några ränteintäkter under året. Ränteutgifter och ränteintäkter kvittas nämligen mot varandra i den slutliga uträkningen av skatten.

Förutsättningar för räntereduktion

För att du ska kunna använda dig av räntereduktion krävs det att du uppfyller vissa krav. Främst handlar det om att du ska ha betalt in skatt under det föregående året. Har du inte betalt någon skatt så finns det inga pengar att göra avdrag på. Ränteavdraget innebär ju att man gör avdrag på redan inbetald skatt och på så sätt får en minskad skatt. Detta kan resultera att man får skatteåterbäring eller att ens restskatt reduceras. En annan förutsättning för att få avdrag är att räntan betalats in samma år som avdraget ska ske. Vidare behöver du stå som betalningsansvarig för de lån som ligger till grund för ränteavdraget. Slutligen så kan det vara bra att veta att det finns ett par skattereduktioner som kommer före ränteavdraget. Det handlar bland annat om reduktion för fastighetsavgift för pensionärer samt reduktion för allmän pensionsavgift. Detta är dock inget som brukar påverka möjligheten att få ränteavdrag.