Bryttider hos storbankerna

bryttider banker

Har du någon gång undrat varför det tar sådan tid att få en överföring från någon med konto i en annan bank? När man överför pengar inom samma bank så blir ju pengarna synliga omedelbart. Detta beror på att bankerna har olika bryttider för överföringar. Detta kan även påverka dig som exempelvis tar ett snabblån och förväntar dig att få pengarna direkt. Bryttider kan sammanfattas i den tid det tar för en överföring mellan konton i två olika banker att gå igenom.

Idag påverkas vi inte lika mycket av bankernas bryttider som vi gjorde för några år sedan. Detta tack vare att Swish lanserades. Swish är ett samarbete mellan de sex svenska storbankerna och möjliggör direktöverföringar mellan konton i Swedbank, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB och Sparbankerna. Swish hjälper dock inte för den som tänkt ta ett lån med direktutbetalning. Då gäller det istället att välja en långivare som erbjuder direktutbetalning till konton i just din bank. Detta för att inte påverkas av bryttiderna hos storbankerna.

Riksbankens betalsystem påverkar

Genom att du håller koll på bryttiderna hos bankerna kan du redan på förhand veta när en viss överföring når dig eller mottagaren. Du slipper också oroa dig i onödan om förväntad överföring eller betalning skulle dröja. Istället vet du vilka tider du ska förhålla dig till och kan först därefter undersöka om något skulle gått snett med överföringen.

Anledningen till att överföringar mellan konton i två olika banker fördröjs är för att dessa går igenom ett centralt betalningssystem som heter RIX. RIX sköts av Riksbanken vilket innebär att alla överföringar som görs går igenom centralbanken. Systemet tillåter även daglig utlåning till storbankerna för att alla transaktioner som görs ska gå så smidigt som möjligt.

Svenska bankers bryttider

Här går vi igenom vilka bryttider som gäller för överföringar hos de större svenska bankerna. Det är dessa tider du får förhålla dig till när du genomför en överföring från ett konto i annan bank än mottagarens. Detsamma gäller när det är det omvända förhållandet.

Bryttider Swedbank

En överföring mellan två konton i Swedbank når mottagaren omedelbart. Om mottagaren har konto i annan bank så gäller följande.

 • Överföring under helgfri vardag innan 13:00 sker samma dag
 • Överföring under helgfri vardag efter 13:00 når mottagaren nästföljande bankdag
 • Överföring under helgen når mottagaren nästa helgfria vardag

Bryttider SEB

Hos SEB når pengarna mottagaren omedelbart om denne också har ett konto i banken. Har mottagaren konto i annan bank så får man förhålla sig till följande bryttider för överföringar.

Vardagar
 • Överföring före 06:00 når mottagarens konto innan 9:30
 • Överföring före 09:00 når mottagarens konto innan 12:30
 • Överföring före 11:00 når mottagarens konto innan 15:05
 • Överföring före 13:35 når mottagarens konto innan 17:20
 • Överföring efter 13:35 når mottagarens konto nästa vardag innan 9:30
Helger/helgdagar/röda dagar
 • Överföring under helgen når mottagarens konto nästföljande vardag innan 9:30
Bryttider hos svenska banker

När en överföring mellan konton i olika banker blir synlig påverkas av bankernas bryttider

Bryttider Nordea

En överföring från konto i Nordea till ett annat konto i Nordea sker omedelbart. Om du istället överför pengar till ett konto i en annan bank så gäller dessa bryttider.

 • Överföring som görs under en vardag innan 13:30 når mottagaren samma dag
 • Överföring som sker under vardag efter 13:30 når mottagaren nästa bankdag
 • Överföring som görs under helger når mottagaren nästföljande vardag

Bryttider Handelsbanken

Precis som hos övriga banker så sker överföringar mellan två konton hos Handelsbanken omedelbart. När det gäller överföringar från ett konto i Handelsbanken till ett konto i annan svensk bank så gäller nedanstående.

Vardagar
 • Överföringar som görs före 8:45 når mottagarens konto innan 12:30
 • Överföringar som görs före 11:45 når mottagarens konto innan 15:05
 • Överföringar som sker efter 14:00 når mottagarens konto nästa bankdag
Helger/helgdagar/röda dagar
 • Överföringar når mottagarens konto först nästa helgfria vardag

Bryttider Danske Bank

Har du ett konto i Danske Bank och skickar över pengar till en mottagare som också har konto i Danske Bank så sker överföringen utan fördröjning. Har mottagaren istället konto i annan bank så är det bryttiderna hos Danske Bank du får förhålla dig till.

 • Överföringar som sker innan 13:30 under vardagar når mottagaren samma dag
 • Överföringar som sker efter 13:30 under vardagar når mottagarens konto nästföljande helgfria vardag
 • Överföringar som sker under helgen kommer fram först nästa bankdag

Bryttider Länsförsäkringar Bank

Om du för över pengar till en mottagare som likt du själv har konto i Länsförsäkringar Bank så når pengarna kontoinnehavaren direkt. För överföringar till konton i andra banker gäller följande bryttider.

 • Överföringar under vardagar före 13:45 når mottagaren samma dag
 • Överföringar under vardagar efter 13:45 når mottagare nästa bankdag
 • Överföringar som sker under helger når mottagaren nästa bankdag

Bryttidernas påverkan vid lån

Du som tar ett lån och förväntar dig att få pengarna utbetalda snabbt behöver ta hänsyn till bankernas bryttider. Om du exempelvis ansöker om ett smslån med direktutbetalning så bör du se över att långivaren erbjuder direkt utbetalning till konton i just din bank. Om detta inte är fallet så får du ofta räkna med en dags fördröjning så till vida du inte ansöker om- och får lånet beviljat under morgonen eller förmiddagen. När det gäller större lån så som privatlån så reserverar ofta långivaren 1-5 dagar för utbetalning. Detta gör att du vanligtvis inte påverkas av bankernas bryttider i samma grad. Men det kan ändå vara bra att inte skicka in en ansökan under storhelger då du riskerar att få vänta längre än nödvändigt på att få lånet utbetalt.