Amortering

Amortering – så avbetalar du ditt lån

Vill man någon gång bli skuldfri så måste de lån man tagit betalas tillbaka. När man betalar tillbaks ett lån kallas det för att man amorterar. Genom att amortera en viss summa varje månad har du efter en given tid betalat tillbaka ditt konsumtionslån. Amortering kan inte likt ränta förändras. Istället är det givet att du måste amortera hela den skuld du sitter på. Däremot kan den månatliga amorteringen ändras om man exempelvis förlänger sitt lån eller väljer att höja amorteringstakten. Men det totala amorteringsbeloppet är alltid detsamma så tillvida man inte utökar sitt lån under löptiden.

Olika typer av amorteringar

Olika typer av amortering Initialt när man tar ett ett lån så läggs en amorteringsplan upp. Därefter regleras amorteringen efter det som avtalats mellan dig och långivaren. Vanligtvis innebär detta att du månatligen amorterar på ditt lån samtidigt som du betalar ränta och andra avgifter. Ofta sker detta i slutet av månaden och inte sällan betalar man sin månadsskuld via autogiro. Det finns dock de lån återbetalas kvartalsvis eller årsvis även om det är relativt ovanligt.

Det finns olika typer av amortering och när det gäller privatlån så är annuitetslån vanligast. Dock kan det vara bra att känna till de olika typerna och dessa kan du läsa mer om nedan.

Rak amortering

En rak amortering innebär att återbetalningen sker linjärt under löptiden och blir således lika stor vid varje betalningstillfälle. Rak amortering används inte sällan vid bostadslån.

Serieamortering

En serieamortering är en annan form av amortering som innebär att beloppet inleds på en låg nivå och ökar successivt vid varje betalningstillfälle. Månadskostnaden blir jämnare och kostnaden för räntan sjunker i takt med ju mer pengar som betalats av. Storleken för avbetalningen baseras på vilken amorteringstid som väljs samt storleken på lånet du tagit.

Annuitet

Den sista kända formen av amortering kallas för annuitet och innebär att låntagaren betalar av ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle för sitt privatlån. Kostnaden för privatlånet blir således inte olika över löptiden utan är hela tiden konstant. Beloppet tas fram i inledningen av återbetalningsperioden och läggs på en nivå så att skulden är återbetalad då löptiden går ut. Det här får till följd att delen ränta i beloppet är större till en början och amorteringen blir mindre. Fördelningen förändras över tid men summan som skall betalas in vid varje betalningstillfälle är lika stor. Annuitet räknas fram med variablerna kredittid, räntesats, löptid samt antalet betalningstillfällen.

Amorteringskrav

amorteringskrav När det gäller amortering på bolån så har reglerna ändrats en hel del de senaste åren. För det första får man bara låna upp till 85% av bostadens värde. Resterande del måste man finansiera med egna medel eller ta ett lån till kontantinsatsen. Detta till skillnad från förr då det var vanligt med topplån som täckte den sista delen av bostadens värde. Det bolån man som husägare tar består av ränta och amortering. Hur mycket man måste amortera på sitt bolån beror till stor del på vad bostaden är värd. Därtill kom det ett amorteringskrav i juni 2016 som innebär att vissa bolånekunder måste amortera mer än andra. Om du tog ditt bolån efter att amorteringskraven infördes så måste du amortera minst 2% av bostadens värde per år om bolånet motsvarar minst 70% av värdet. Har du istället ett bolån som motsvarar 40-70% av bostadens värde så behöver du amortera minst 1% per år.

Skärpt amorteringskrav

Under 2018 valde man att skärpa de amorteringskrav som redan fanns. Anledningen till detta var  att man ville reglera fastighetsmarknaden ytterligare. Med det skärpta kraven kom det även regler för hur mycket man fick låna i relation till sin bruttoinkomst. Numera får bolånekunder amortera extra om de lånar över 4,5% av hushållets bruttoinkomst. Att låna över denna gräns innebär amortering på ytterligare 1% av bolånet.