Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Amortering

För att du någon gång skall bli lånfri måste du betala tillbaka ett lån som du tagit. Det här kallas för att amortera. Genom att amortera en viss summa varje månad har du efter en given tid betalat tillbaka ditt privatlån.

Olika typer av amorteringar

Amorteringen delas ofta upp just på det sättet, att du betalar en viss summa varje månad. Ofta har kreditgivarna en lägsta nivå att betala tillbaka alternativt att du har amorteringsfritt över en tid. Viktigt att tänka på då är att räntan kommer vara lika dyr hela tiden då inte den totala lånade summan inte minskar. En låntagare kan betala tillbaka sitt lån genom olika typer av amortering. Nedan följer de vanligare formerna.

Rak amortering

En rak amortering innebär att återbetalningen sker linjärt under löptiden och blir således lika stor vid varje betalningstillfälle.

Serieamortering

En serieamortering är en annan form som innebär att beloppet inleds på en låg nivå och ökar successivt vid varje betalningstillfälle. Månadskostnaden blir jämnare och kostnaden för räntan sjunker i takt med ju mer pengar som betalats av. Storleken för avbetalningen baseras på vilken amorteringstid som väljs samt storleken på lånet du tagit.

Annuitet

Den sista kända formen av amortering kallas för annuitet och innebär att låntagaren betalar av ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle för sitt privatlån. Kostnaden för privatlånet blir således inte olika över löptiden utan är hela tiden konstant. Beloppet tas fram i inledningen av återbetalningsperioden och läggs på en nivå så att skulden är återbetalad då löptiden går ut. Det här får till följd att delen ränta i beloppet är större till en början och amorteringen blir mindre. Fördelningen förändras över tid men summan som skall betalas in vid varje betalningstillfälle är lika stor. Annuitet räknas fram med variablerna kredittid, räntesats, löptid samt antalet betalningstillfällen.