Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Huvudmän och säkerhet

Begreppet lån är egentligen en överenskommelse eller avtal mellan två parter. Överenskommelsen innebär att en part tar del av ett ting eller pengar som egentligen tillhör den andra parten med avtalet att han förr eller senare skall återlämna det som han lånat.

Gäldenär och borgenär

Den lånande parten brukar kallas gäldenär eller låntagare medan den utlånande parten är mer känd som borgenär eller långivare. De här två parterna brukar tillsammans benämnas som huvudmän i låneavtalet. Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen borgensman och borgenär som skiljer sig ganska kraftigt. Läs mer om borgensman här nedan.

Säkerhet för privatlån

Ofta kräver större lån någon form av säkerhet. Säkerhet innebär att långivaren på något sätt vill garantera att få tillbaka de pengarna som han lånar ut. Genom att ha en säkerhet, ofta genom tinget som lånet går till, kan långivaren välja att sälja och få in pengarna om ut i fall att låntagaren på något sätt missbrukar sin kredit eller inte kan betala ränta. Ett privatlån har dock inte alltid ett krav på säkerhet vilket medför att det kan kännas bättre att ta ett sådant lån. Vissa banker eller kreditinstitut vill dock ha det och då är det upp till var och en om det anses som bra eller inte. Privatlån är inte så pass stora som exempelvis ett bolån vilket medför att det inte blir lika viktigt för kreditgivaren att ha en säkerhet. Det är enklare att garantera sig att få tillbaka ett lån som är av den mindre klassen än exempelvis ett lån på flera miljoner. Där blir det mer viktigt att vara säker på att man kan få tillbaka sina pengar.

Borgensman

Ibland kräver kreditgivaren att kredittagaren skall ha en borgensman. Det innebär att den som vill ta ett lån måste ha en person i sin närhet som går in som säkerhet för honom. Skulle låntagaren inte kunna betala måste borgensmannen gå in och betala på precis samma skyldigheter som låntagaren hade från början.